You have reached the website

Garanție pentru mașinile NESCAFE Dolce Gusto

Garanția acordată de KRUPS vine ca un avantaj suplimentar care nu afectează drepturile statutare ale consumatorului. Mașinile espresso sunt garantate de KROUPS împotriva oricăror defecte mecanice și electrice timp de 24 luni de la data cumpărării. În această perioadă de garantie, KROUPS va repara produsul sau va înlocui piesele gratis cu condiția ca acestea să fie predate unui Agent Service KROUPS autorizat împreună cu chitanța de cumpărare. Folosește întodeauna ambalajul original sau o cutie de depozitare pentru a preveni alte posibile defecțiuni si obține și dovada expedierii.

Garanția nu este transferabilă.

Termenii și condițiile prezentei garanții exclud urmatoarele:

Daunele cauzate de folosirea sau manevrarea incorectă a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de folosire.

Neîntreținerea corectă a produsului (neîndepărtarea zațului/necurățare) potrivit instrucțiunilor.

Introducerea de vase din sticlă sau porțelan în produs.

Daunele cauzate de folosirea produsului la un voltaj diferit de cel prevăzut pe produs.

Produse vândute în afara României.

Folosire în alte scopuri decât cele domestice.

Uzură și depreciere normale.

Daune generate de supraîncărcare, folosire incorectă, neglijență sau accident.

Orice modificare adusă de cumpărător produsului sau orice reparații efectuate de un agent neautorizat.

Accesorii precum filtre, garnituri etc, a căror durată de viață este limitată. Aceste piese sunt excluse din garanție și trebuie schimbate periodic.

Pentru orice alte intrebări, contactează-ne aici. (COME BACK WITH LINK)

 

GARANȚIE PENTRU APARATELE KRUPS NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®

Această garanție se aplică tuturor produselor care poartă marca KRUPS și Dolce Gusto (ambele mărci trebuie să fie prezente pe unitate).

 

Ce acoperă garanția?

Garantăm că fiecare aparat nu prezintă defecte în ceea ce privește materialele sau defecte de manoperă. Obligațiile noastre în baza acestei garanții se limitează la reparații în cadrul fabricii noastre sau în cadrul unui service autorizat. Reparațiile vizează orice piese sau părți defecte, cu excepția defectelor survenite pe parcursul transportului. În cazul în care un aparat este înlocuit sau înapoiat, unitatea se va înapoia cu taxele poștale plătite și împreună cu dovada achiziției. Costurile de expediere a modelului reparat sau nou vor fi suportate de companie. Această garanție se va aplica doar dacă aparatul este folosit în conformitate cu instrucțiunile de utilizare care-l însoțesc și cu un circuit de curent alternativ.

 

Cât durează garanția?

Această garanție durează doi (2) ani de la data achiziției menționate pe chitanță și se aplică doar cumpărătorului.

 

Ce nu acoperă garanția?

Garanția nu acoperă defecte sau deteriorări ale aparatului care rezultă din reparații sau modificări realizate în afara fabricii noastre și a centrelor autorizate de service. De asemenea, garanția nu se va aplica pentru aparate folosite inadecvat, neglijent sau care au suferit accidente. Daunele indirecte și incidentale care rezultă din utilizarea acestui produs sau din orice încălcare a acestei garanții nu se vor recupera în baza acestei garanții. Această garanție nu acoperă aparatele care nu funcționează adecvat deoarece nu au fost curățate de calcar în conformitate cu instrucțiunile care-l însoțesc.

How do you get service?

If repairs become necessary or you have any other questions please contact us here or by calling our Consumer Services team on 0800 707 6066 in the UK or 00800 6378 5385 in ROI. COME BACK

 

Garanția de mai sus înlocuiește orice alte garanții și declarații exprese. Toate garanțiile subînțelese se limitează la perioada de valabilitate a garanției menționate mai sus. KRUPS/Dolce Gusto nu autorizează nicio persoană sau companie să-și asume în numele acesteia orice responsabilitate conexă cu vânzarea sau utilizarea aparatului.

Această garanție vă conferă drepturi legale specifice și este posibil să vă bucurați și de alte drepturi în funcție de țară.